Cuidar la professió amb expertesa i il·lusió

El meu primer compromís per guiar el Col·legi Oficial d'infermeres i Infermers de Barcelona durant els pròxims 4 anys és cuidar la professió amb expertesa i il·lusió. D'aquí neix el nostre principal eslògan: Som garantia, amb expertesa i il·lusió, per governar el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Permeteu-me que expliqui d'on neix el nostre eslògan, el qual defineix el meu primer compromís. El meu equip es va escollir, dissenyar i crear de manera intencionada i raonada. En l'elecció dels membres, es va pensar des de diferents perspectives, es va pensar de forma analítica, innovadora, entusiasta i flexible, entre d'altres, seguint teories fonamentades en la creació d'equips. És un equip d'infermeres format per professionals amb una gran expertesa en diferents àmbits de l'atenció i les cures infermeres. És un equip de professionals altament qualificats i en contacte amb la realitat més directa de la nostra professió per tal de garantir un alt grau d'expertesa. Aquesta expertesa és un element clau dins l'organització, assessorament i estratègia d'un col·legi professional de referència nacional.

Però, a més, ha de tenir il·lusió. I d'on neix la il·lusió? Tinc molt clar que les noves generacions d'infermeres dissenyaran l'atenció de futur de les nostres poblacions. No és que tingui la fórmula màgica, és només que no hi ha una altra manera: elles són les protagonistes dels actuals sistemes de salut. Per això, un equip creat amb nous talents, idees innovadores i il·lusió per la nostra professió és un deure professional.

Us explicaré una anècdota que fonamenta aquest argument: en les reunions per a la creació del nostre programa, uns dels elements més importants va ser la il·lusió que cadascuna d'elles posava per definir el programa electoral. Idees espontànies i inspiradores sortien de la veu de les infermeres més joves, que ja posseeixen l'afany i la visió d'un futur molt proper. En tots aquells moments de treball, en la creació del programa que ara us presentem, només pensava que hem format el millor equip possible, la fórmula ha estat l'adequada: integrar l'expertesa i la passió de les infermeres més sèniors amb el talent i la il·lusió per la professió de les infermeres més joves.

Aquesta és la fórmula i el meu compromís per garantir una governança d'un Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona modern, actual i adaptat a les demandes d'atenció i cura de les nostres poblacions.

Ens uneix la il·lusió, l'expertesa i el compromís ferm amb una nova manera de fer i ser del COIB. En cadascú de nosaltres i de la nostra candidatura, trobaràs la teva garantia!


Marga Esteve