El lideratge compartit per organitzar la professió

L'impuls de la professió infermera requereix un desenvolupament alineat i continu en tots els sentits, àmbits i nivells. Per això, el meu compromís és fer avançar la professió en relació a la funció assistencial, de recerca, docent i de gestió en una única direcció. En totes les àrees de la professió, i de manera transversal, cal potenciar el lideratge infermer, fonamentat en el valor essencial del fet de tenir cura, en el seu sentit més ampli.

Em comprometo a treballar fermament per arribar a tenir una professió sòlida, on les professionals se sentin respectades i valorades per les companyes de professió, per altres col·lectius professionals i per la societat en general.
Per aconseguir-ho, el meu compromís se centra a fer que el COIB sigui un referent líder, implicat i decisiu en el model de governança que volem com a infermeres.
És a dir, que la manera de fer i d'establir relacions del COIB sigui un exemple a seguir per a totes les infermeres i infermers, que impregni d'empenta, il·lusió, qualitat i creença en el potencial de la professió per a qualsevol acció o projecte que es realitzi.

Durant la preparació del programa amb l'equip de Som Garantia, ens hem adonat que la fortalesa i fermesa de la professió infermera esdevé una realitat consolidada quan aconseguim que les diferents infermeres participem i aportem la nostra visió, independentment d'on treballem. Cadascuna de nosaltres aporta un valor afegit a la professió per fer-la créixer i evolucionar.

És fonamental escoltar i considerar la realitat que viuen les infermeres dels diferents àmbits i territoris. Alhora, també esdevé essencial impregnar els diferents àmbits i territoris amb el lideratge infermer, i entendre que el lideratge no és una persona o càrrec, sinó una manera de fer i pensar que permet aconseguir una influència sobre organitzacions i persones.

El model de lideratge que volem per al COIB és el que busca motivar i apoderar a les infermeres, a partir de la facilitació d'organitzacions amb entorns que permetin el màxim desenvolupament de la pràctica professional i la disciplina infermera. Aquest ha de ser un lideratge compartit per organitzar la professió que tingui com a fita la suma i alineació del que pot aportar cadascuna de les aproximadament 45.000 infermeres del Col·legi, que al cap i a la fi, són la raó de ser del COIB.

Marga Esteve