La coparticipació d'un col·legi oficial modern

El disseny d'un col·legi oficial modern s'ha de basar en la coparticipació de múltiples agents i de múltiples accions, on cadascuna d'aquestes accions entrellaçades entre sí i compartint objectius ajudarà a aconseguir la fita marcada.

A continuació, compartim algunes d'aquestes accions que ajudaran a dissenyar el Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Barcelona del futur. Són accions basades en la co-participació, la col·laboració i la co-creació, elements essencials per aconseguir un Col·legi oficial modern.

  • Acció 1. Participació de les col·legiades en la presa de decisions:
Per tal de fer avançar la nostra professió, cal facilitar la incidència, deliberació, coproducció i decisió de les infermeres sobre els assumptes que les afecten. Ens comprometem a vetllar des del primer moment per incorporar la participació de les infermeres col·legiades en la presa de decisions que afectin el desenvolupament corporatiu i de la professió. Volem treballar transcendint la mirada individual, perquè prengui protagonisme el col·lectiu.

  • Acció 2. Participació de les noves col·legiades:
Són necessàries la creació d'aliances amb les universitats, per tal de treballar un projecte de pre-col·legiació dels i les estudiants de 3r i 4t de grau per poder-les incorporar ja en la dinàmica del Col·legi. Així mateix, volem introduir la figura del mentor/a per acompanyar les futures infermeres i establir un protocol d'acollida als nous col·legiats i col·legiades.

  • Acció 3. Participació de les delegacions comarcals:
Una altra font de participació infermera ha de ser la que provingui de la potenciació de les delegacions comarcals.

  • Acció 4. Col·laboració internacional i nacional:
El COIB ha d'anar més enllà d'oferir formació per ampliar coneixements, sinó que ha de facilitar i oferir estades formatives internacionals i treballar conjuntament amb les organitzacions perquè ofereixin formació de cara a la millora competencial en els llocs de treball.

  • Acció 5. Col·laboració intercol·legial:
Ens comprometem a fer aliances estratègiques amb altres col·legis professionals, ja que la salut la construïm entre totes i tots i també amb cadascun dels ciutadans que atenem. Per això, les infermeres també hem de ser presents en els òrgans de participació territorials i sectorials dels municipis, ciutats, districtes i altres ens.

Creiem en un Col·legi on les infermeres estan presents de forma transversal i participativa. Desitgem que connecteu amb nosaltres i les nostres idees, perquè som la vostra garantia de futur per renovar el COIB i transformar-lo en un Col·legi veritablement participatiu.

Marga Esteve