La transparència, la nostra virtut

El meu tercer gran compromís se centra en la transparència: una transparència acompanyada de la voluntat ferma que esdevingui deliberadament efectiva.

Sovint, la definició de la transparència es fonamenta en l'obligació de les institucions en donar a conèixer la informació d'interès públic, de manera entenedora, permanent i actualitzada, corresponent al seu àmbit de responsabilitat.

En aquest sentit, la difusió pública d'informació estandarditzada ens informa i ens capacita, tant a les infermeres com als ciutadans, per prendre decisions informades basades en resultats per millorar, canviar i exercir influència sobre tot allò que impacta en la professió i els mateixos professionals, en el sistema de salut i benestar i, en definitiva, en la salut de les persones. Però, ens ho garanteix? Què hem de fer amb aquesta informació?
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha d'estar compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gestió i l'accessibilitat a la informació i documentació rellevant, tal com disposa la normativa vigent.
A la transparència, s'hi ha de sumar l'anàlisi i el rendiment de comptes, la definició de les actuacions i elements a millorar, modificar, crear o evitar, la priorització, la descripció d'escenaris i l'aportació de solucions reals i factibles, que s'hauran de monitorar i avaluar per prendre noves decisions. I, així mateix, cal garantir el retorn de manera entenedora, permanent i actualitzada per facilitar la participació de totes les infermeres en la deliberació i presa de decisions, així com en l'ús de les tecnologies.

Som garantia per oferir informació fiable d'interès per a la professió infermera, per a la ciutadania i per al conjunt del sistema, i amb impacte sobre la salut i el benestar de les persones, de manera entenedora, permanent, actualitzada i participada per les infermeres i infermers. Som garantia, també, perquè disposem del lideratge perquè aquest coneixement exerceixi influència directa sobre la presa de decisions a tots els nivells i, especialment, sobre la regulació, l'assignació de recursos i la planificació de professionals de la salut.

Marga Esteve