Cristina Pérez

Sóc infermera pediàtrica al servei d’Oncohematologia i TPH de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Sóc vocal de la junta directiva de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica (ACIP), professora associada a la UAB i avaluadora del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).

La infermera pediàtrica és una figura que va més enllà de tenir o no una especialitat, perquè les infermeres pediàtriques exerceixen en tants àmbits com necessitats de cures té la població i les famílies a las que atén. Per tant, vull treballar per una vocalia de pediatria realment representativa de tots els perfils professionals que inclou, un lloc on tinguin veu i la possibilitat de ser assessores o participants actives en aquells processos i decisions que les afectin. Hem de posar en valor que, a més d’un agent de salut clau i de referència per la població pediàtrica, també som un agent social que defensa els seus drets i els de la seva família.